Taitoluistelu

Taitoluistelu on suosittu urheilulaji, joka tapahtuu jäällä luistellen taitoluistimilla. Taitoluistelun perusidea on esittää erilaisia koreografioita ja ohjelmia musiikin tahtiin. Ohjelma arvostellaan sen teknisen vaativuuden, taiteellisuuden sekä musiikin tulkinnan pohjalta. Taitoluistelussa on erilaisia elementtejä kuten piruetteja sekä hyppyjä.

Lajin historiaa & Asema nykypäivänä

Taitoluistelu rantautui Suomeen vuonna 1875 amerikkalaisen Jackson Hainesin toimesta. Ensimmäinen seura perustettiin Helsinkiin (helsingfors Skridskoklubb HSK). Vuosien saatossa Suomi on kehittynyt yhdeksi maailman parhaimmaksi muodostelmaluistelun maista. Esimerkiksi vuoden 2010 maailmanmestaruuskilpailuissa Suomi saavutti kaksoisvoiton (voittoon Helsingin Taitoluisteluklubin Rockettes ja hopealle Helsingin luistelijoiden Marigold Ice Unity). Suomi on voittanut senioreissa yhteensä 20 mitalia (joista kahdeksan kultaisia) maailmanmestaruuskilpailuissa.

Laji on varsin suosittu myös harrastustasolla, Suomesta löytyy noin 80 jäsensuraa ja kilpailevia lustelijoita on lähes 8000.

Taitoluistelun alalajit

Taitoluistelussa on eri kilpailumuotoja, jotka ovat:

  • Yksinluistelu on yksin tapahtuvaa luistelua, jossa yksi luistelija kerrallaan suorittaa oman koreografiansa musiikin tahtiin jäällä. Kilpailu koostuu lyhyt- sekä vapaaohjelmista. Luistelun pisteet tulevat noin yksi kolmasosaa lyhytohjelmasta sekä loput kaksi kolmasosaa vapaaohjelmasta. Yksinluistelun lyhytohjelma saa kestää kaksi minuuttia ja viisikymmentä sekuntia ja siinä on kahdeksan pakollista osaa. Lyhytohjelmassa tulee esittää kolme hyppyä, askelsarja sekä kolme piruettia. Yksinluistelun vapaaohjelma on kestoltaan pidempi, kaikkiaan neljä minuuttia. Vapaaohjelmassa tulee esittää kaksitoista pakollista osaa, jotka ovat koreografinen liikesarja, askelsarja, seitsemän hyppyä sekä kolme piruettia.
  • Pariluistelu on taitoluistelun alalaji, jossa kilpaillaan parina (nais- ja miesluistelija). Pariluistelu on taitoluistelun laji, jossa suoritetaan nostoja myös pään yläpuolelle, heittohyppyjä sekä kuolemanspiraaleja. Pariluistelun keskeinen idea on luoda illuusio että kaksi luistelijaa on kuin yksi. Pari saa paremmat pisteet, kun kaikki elementit suoritetaan yhdenmukaisesti ja hyvässä harmoniassa. Pariluistelu koostuu lyhyt- ja vapaaohjelmasta. Lyhytohjelma on kestoltaan kaksi minuuttia ja viisikymmentä sekuntia. Sen pakollisia osia ovat nosto, heitto (,jossa mies ottaa naisen vastaan), heitto itsenäisellä alastulolla, soolopiruetti sekä -hyppy, paripiruetti, kuolemanspiraali sekä liukusarja. Pariluistelun vapaaohjelmassa, kestoltaan neljä ja puoi minuuttia, ei ole pakollisia osia, eli sen koreografia on täysin vapaasti suunniteltavissa.
  • Jäätanssi on perusidealtaan kilpatanssia, joka suoritetaan jäällä luistimet jalassa. Se on tuorein taitoluistelun lajeista, ja se on ollut osa olympialaisia ensimmäisen kerran vuonna 1976. Jäätanssi tapahtuu pariluistelun tavoin mies- & naisparina ja siinä suoritetaan erilaisia koreografioita. Jäätanssi poikkeaa pariluistelusta suurimmalta osin siinä ettei siinä suoriteta lainkaan hyppyjä eikä heittoja. Jäätanssi koostuu lyhyt- ja vapaatanssista.
  • Muodostelmaluistelu on taitoluistelun alalaji, jossa ohjelmaa suorittaa kerrallaan 12-24 luistelijaa. Luistelijat suorittavat eri elementtejä musiikin tahdissa pyrkien täydelliseen yhdenaikaisuuteen sekä harmoniaan. Ohjelma koostuu eri peruselementeistä sekä muodostelmakuvioista, jotka muodostavat yhdessä siirtymien kanssa sulavan ohjelman. Muodostelmaluistelua arvostellaan ohjelman elementtien vaativuuden perusteella, sekä ohjelman laadun ja musiikin tulkinnan perusteella. Muodostelmaluistelu ei ole saanut paikkaa olympialaisten lajikirjossa, mutta siinä kilpaillaan vuosittain maailmanmestaruuskipailuissa.

Erilaisia elementtejä

Taitoluistelun kaikkien peruselementit ovat samat: hypyt, piruetit sekä askeleet. Askeleet ovat eritasoisia ja ne ovat osa kaikkia alalajeja. Ohjelmassa voidaan suorittaa muun muassa choctaw, chassé sekä ristichassé, käänne ja vasteakäänne sekä kaksois- ja kolmoiskolmonne. Piruetit jaotellaan kolmeen tyyppiin, joita ovat seisoma-, istuma- sekä vaakapiruetti. Piruetin vaativuutta voidaan vaikeuttaa muun muassa vaihtamalla jalkaa liikkeen aikana. Piruetteja arvostellessa huomioidaan kierrosten määrä, pyörmisnopeus sekä asennon vaihdot. Hypyt ovat näkyvin osa taitoluistelun ohjelmia. Hyppyjen aikana luistelija ponnistaa jäältä ja laskeutuu yhdelle jalalle. Perushypyt taitoluistelussa ovat axel, flippi, lutz, ritti, salchow sekä tulppi.